Behandlings­overvejelser inden for MS

MS er en kronisk sygdom, som derfor ofte kræver livslang behandling. Over de seneste år er der kommet flere behandlingsmuligheder og det er i stigende grad blevet normalt, at patienter i løbet af sygdomsforløbet skifter mellem behandlinger. Samtidig påvirker behandlingerne immunsystemet forskelligt både i forhold til tid og grad af påvirkning, hvilket kan vanskeliggøre valg af behandling.

Videoerne gennemgår hvilke overvejelser, der er vigtige i forhold til at finde den rigtige behandling til den enkelte patient.

Vaccination af immunsupprimerede patienter

Vaccination er en vigtig brik i forebyggelsen af alvorlige infektioner. Dette er særligt relevant for immunsupprimerede patienter, da de generelt har øget risiko for infektioner.

For at kunne vaccinere MS-patienter på en effektiv og sikker måde er der en række vigtige overvejelser at gøre sig, før og under den immunsupprimerende behandling.

Du kan nu hente infografics – små korte animationer, der gennemgår de generelle overvejelser og sygdomsspecifikke vacciner, som er relevante for immunsupprimerede.

Sygdomsmekanisme og virkningsmekanismer ved forskellige sygdomsmodificerende lægemidler

Desværre for ulejligheden er dmt-video for øjeblikket ikke tilgængelig til mobile enheder under 1024px i bredde.

Sidst opdateret 24. april 2021
Biogen-132237